TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Семинар ISO 27001:2022
На прошлой неделе наши коллеги провели обучающий семинар по новой версии стандарта ISO 27001:2022.

Получение аккредитованного сертификата ISO 27001 демонстрирует, что организация следует лучшим практикам в области информационной безопасности и успешно внедрила систему управления информационной безопасностью, прошедшую аудит с помощью независимой экспертной оценки.

ISO 27001 является международно признанным стандартом, который продвигает методологию, основанную на оценке рисков.
Также, стандарт позволяет организациям лучше управлять информационной безопасностью

“Adding value to your business“
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Өткен аптада біздің әріптестеріміз ISO 27001:2022 стандартының жаңа нұсқасы бойынша оқыту семинарын өткізді.

ISO 27001 аккредиттелген сертификатын алу ұйымның ақпараттық қауіпсіздік саласындағы үздік тәжірибелерді ұстанатынын және тәуелсіз сараптамалық бағалау арқылы аудиттен өткен ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін сәтті енгізгенін көрсетеді.

EN ISO 27001-тәуекелдерді бағалауға негізделген әдістемені насихаттайтын халықаралық деңгейде танылған стандарт.
Сондай-ақ, стандарт ұйымдарға ақпараттық қауіпсіздікті жақсы басқаруға мүмкіндік береді

“Adding value to your business“
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Last week, our colleagues held a training seminar on the new version of the ISO 27001:2022 standard.

Obtaining an accredited ISO 27001 certificate demonstrates that the organization follows the best practices in the field of information security and has successfully implemented an information security management system that has been audited by an independent expert assessment.

ISO 27001 is an internationally recognized standard that promotes a methodology based on risk assessment.
Also, the standard allows organizations to better manage information security

“Adding value to your business“
Made on
Tilda