TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Сертификационный аудит Satbayev University
@satbayev_university успешно прошел сертификационный аудит @tqcsi.kz и подтвердил соответствие Системы менеджмента качества и Системы менеджмента противодействия коррупции международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 37001:2016 !

Мы поздравляем первый технический ВУЗ Казахстана и желаем ещё больших высот и непрерывного улучшения!

Благодарим за выбор нашего органа по сертификации TQCSI(Kazakhstan)!
Satbayev University сертификаттау аудитінен сәтті өтіп, сапа менеджменті жүйесі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің ISO 9001:2015 және ISO 37001:2016 халықаралық стандарттарына сәйкестігін растады !

Біз Қазақстанның бірінші техникалық университетін құттықтаймыз және одан да үлкен биіктер мен үздіксіз жетілдіруді тілейміз!

TQCSI (Kazakhstan) сертификаттау жөніндегі органымызды таңдағаныңыз үшін рахмет!
_______

Satbayev University successfully passed the @tqcsi.kz certification audit and confirmed the compliance of Quality Management System and Anti-bribery management system with the international standards ISO 9001:2015 and ISO 37001:2016!

Congratulations to the first technical university of Kazakhstan and we wish you even greater heights and continuous improvement!

Thank you for choosing our TQCSI (Kazakhstan) certification body!
Made on
Tilda