TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Cертификация Банка ЦентрКредит (Junior Bank)

Банк ЦентрКредит (Junior Bank) является первым и единственным в Казахстане банком, получившим международный сертификат ISO 9001:2015 от международного органа по сертификации TQCSI.

Поздравляем АО «Банк ЦентрКредит (Junior Bank)» с успешной сертификацией на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015!

Международный сертификат ISO 9001 подтверждает стабильность, ответственность и надежность банка, а также его стремление к постоянному совершенствованию.
"Банк ЦентрКредит (Junior Bank)" ISO 9001:2015 халықаралық стандартына сәйкестікке сәтті сертификаттаумен құттықтаймыз!

ЦентрКредит Банкі (Junior Bank) TQCSI халықаралық сертификаттау органынан ISO 9001:2015 халықаралық сертификатын алған Қазақстандағы алғашқы және жалғыз банк болып табылады.

ISO 9001 халықаралық сертификаты Банктің тұрақтылығын, жауапкершілігі мен сенімділігін, сондай-ақ оның үнемі жетілдіруге деген ұмтылысын растайды.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Congratulations to JSC "Bank CenterCredit (Junior Bank)" on successful ISO 9001:2015 international standard certification!

Bank CenterCredit (Junior Bank) is the first and only bank in Kazakhstan that has received the international ISO 9001:2015 certificate from the international certification body TQCSI.

ISO 9001 international certificate confirms the stability, responsibility and reliability of the bank, as well as its commitment to continuous improvement.
Made on
Tilda