TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
С Днем Столицы!
Дорогие казахстанцы, поздравляем вас с Днем Столицы!

Пусть в Астане вершатся важные государственные
дела на благо всего народа! Желаем, чтобы каждый житель и гость столицы был рад ее процветанию и благоустройству.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Құрметті қазақстандықтар, сіздерді Астана Күнімен құттықтаймыз!

Астанада маңызды мемлекеттер өркендей берсін бүкіл халықтың игілігі үшін істер! Елорданың әрбір тұрғыны мен қонағы оның гүлденуіне және абаттандырылуына қуанышты болуын тілейміз.
Dear citizens of Kazakhstan, we congratulate you on the Day of the Capital!

Let important state affairs be carried out in Astana for the benefit of all the people! We wish every resident and guest of the capital to be glad of its prosperity and improvement.
Made on
Tilda