TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
С Днём Единства народа Казахстана 2024

Поздравляем всех с Днем единства народа Казахстана! - символом сплоченности и созидания

Благодаря искренней дружбе и взаимоподдержке всех проживающих в стране этносов, мы можем ощущать себя частью большой и дружной семьи, на которую всегда можно положиться

Желаем вам чувствовать поддержку нашего многонационального государства и жить в единстве, мире и согласии! ☺️
Баршаңызды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз! - бірлік пен жасампаздықтың символы

Елімізде тұратын барлық этностардың шынайы достығы мен өзара қолдауының арқасында біз өзімізді әрқашан сенім артуға болатын үлкен және тату отбасының бір бөлігі ретінде сезіне аламыз

Сіздерге көпұлтты мемлекетіміздің қолдауын сезініп, бірлікте, бейбітшілік пен келісімде өмір сүрулеріңізді тілейміз! ☺️

_ _ _ _ _ _


Congratulations to everyone on the Day of Unity of the People of Kazakhstan! - a symbol of unity and creation

Thanks to the sincere friendship and mutual support of all ethnic groups living in the country, we can feel like part of a large and loving family that we can always rely on

We wish you to feel the support of our multinational state and live in unity, peace and harmony! ☺️
Made on
Tilda