TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Сертификация ISO 13485
Сертификация ISO 13485 - это международный стандарт управления качеством в отрасли медицинских изделий.

ISO 13485 предназначен для организаций, занимающимися проектированием, производством и обслуживанием медицинского оборудования и сопутствующими услугами

Благодаря сертификации ISO 13485, производители:
• удовлетворяют комплексные требования к СМК;
• демонстрируют приверженность безопасности и качеству;

Управляйте качеством на протяжении всего жизненного цикла медицинского изделия с помощью ISO 13485

Узнайте больше о ISO и оставляйте заявку на сертификацию на нашем сайте www.tqcsi.kz
ISO 13485 сертификаты-бұл медициналық өнімдер саласындағы сапаны басқарудың халықаралық стандарты.

ISO 13485 медициналық жабдықты жобалаумен, өндірумен және қызмет көрсетумен және онымен байланысты қызметтермен айналысатын ұйымдарға арналған

ISO 13485 сертификатының арқасында, өндірушілер:
• СМЖ-ға қойылатын кешенді талаптарды қанағаттандырады;
• қауіпсіздік пен сапаға деген адалдықты көрсетіңіз;

ISO 13485 көмегімен медициналық өнімнің бүкіл өмірлік циклі бойынша сапаны басқарыңыз

ISO туралы көбірек біліңіз және біздің сайтта Сертификаттау туралы өтініш қалдырыңыз www.tqcsi.kz


_ _ _ _ _ _ _

ISO 13485 certification is an international standard for quality management in the medical device industry.

ISO 13485 is intended for organizations involved in the design, manufacture and maintenance of medical equipment and related services

Thanks to ISO 13485 certification, manufacturers:
• meet comprehensive QMS requirements;
• demonstrate commitment to safety and quality;

Manage quality throughout the entire life cycle of a medical device using ISO 13485

Learn more about ISO and submit an application for certification on our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda