TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Сертификация ISO 22000
Сертификация ISO 22000 - это международно признанный стандарт для систем менеджмента безопасности пищевых продуктов.

Стандарт подходит для всех предприятий пищевой цепочки, включая производителей продуктов питания, розничных торговцев и упаковочные компании.

✅Благодаря сертификации ISO 22000, компания:
• гарантирует потребителям безопасность пищевых продуктов;
• доказывает эффективность процесса производства;
• показывает стремление в обеспечении только высококачественными продуктами;

ISO 22000 помогает компаниям снизить риски, повысить удовлетворенность клиентов и улучшить репутацию своего бренда.

Узнайте больше о ISO и оставляйте заявку на сертификацию на нашем сайте www.tqcsi.kz
ISO 22000 сертификаты азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйелері үшін халықаралық деңгейде танылған стандарт болып табылады.

Стандарт барлық азық-түлік тізбегі кәсіпорындарына, соның ішінде азық-түлік өндірушілеріне, бөлшек саудагерлерге және орауыш компанияларға жарамды.

ISO 22000 сертификатының арқасында, компания:
•тұтынушыларға азық-түлік қауіпсіздігіне кепілдік береді;
• өндіріс процесінің тиімділігін дәлелдейді;
• тек жоғары сапалы өнімдермен қамтамасыз етудегі ұмтылысты көрсетеді;

ISO 22000 компанияларға тәуекелдерді азайтуға, тұтынушылардың қанағаттануын арттыруға және брендтің беделін жақсартуға көмектеседі.

ISO туралы көбірек біліңіз және біздің сайтта сертификаттау туралы өтініш қалдырыңыз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _


ISO 22000 certification is an internationally recognized standard for food safety management systems.

The standard is suitable for all food chain enterprises, including food manufacturers, retailers and packaging companies.

Thanks to ISO 22000 certification, the company:
• guarantees food safety to consumers;
• proves the efficiency of the production process;
• shows commitment in providing only high-quality products;

ISO 22000 helps companies reduce risks, increase customer satisfaction and improve their brand reputation.

Learn more about ISO and submit an application for certification on our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda