TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Сертификация ISO 45001
ISO 45001 - это международный стандарт для Систем Менеджмента Охраны Труда и Профессиональной Безопасности

 Преимущества внедрения ISO 45001:
• демонстрация осмотрительности, соблюдение нормативных требований и требований клиентов
• улучшение репутации и показателей безопасности компании
• сведение к минимуму рисков и несчастных случаев на рабочем месте
• повышение морального духа, расширение прав и возможностей сотрудников

ISO 45001 предназначен для того, чтобы позволить организациям обеспечивать безопасные рабочие места, предотвращать производственные травмы и ухудшение здоровья.

 ISO 45001-Еңбекті қорғау және кәсіби қауіпсіздік менеджменті жүйелеріне арналған халықаралық стандарт

 ✅️ISO 45001 енгізудің артықшылықтары:
• өз қалауыңызды көрсету, клиенттердің нормативтік талаптары мен талаптарын сақтау
• компанияның беделі мен қауіпсіздік көрсеткіштерін жақсарту
• жұмыс орнындағы тәуекелдер мен жазатайым оқиғаларды азайту
• адамгершілікті арттыру, қызметкерлердің мүмкіндіктерін кеңейту

ISO 45001 ұйымдарға қауіпсіз жұмыс орындарын қамтамасыз етуге, өндірістік жарақаттар мен денсаулықтың нашарлауына жол бермеуге арналған.

ISO туралы көбірек біліңіз және біздің сайтта Сертификаттау туралы өтініш қалдырыңыз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _

ISO 45001 is an international standard for Occupational Health and Safety Management Systems

 ✅️Advantages of implementing ISO 45001:
• demonstration of carefulness , compliance with regulatory requirements and customer requirements
• improving the company's reputation and security indicators
• minimizing risks and accidents in the workplace
• improving morale, empowering employees

ISO 45001 is designed to enable organizations to provide safe workplaces, prevent occupational injuries and damage of health.

Learn more about ISO and submit an application for certification on our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda