TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Удовлетворенность клиентов. Как сертификация ISO может помочь

Хороший способ оставить клиентов довольными и вернуться к вам за повторной услугой — это получить сертификацию по ISO.


Всем предпринимателям, которые ценят удовлетворенность клиентов, следует подумать о сертификации своего бизнеса, потому что сертификация:


-Улучшает управление жалобами —ISO требует наличия системы регистрации жалоб клиентов и из регулярной оценки.

-Повышает контроль качества и согласованность продукции

-Улучшает мониторинг потребностей клиентов — стандарт требует, чтобы у вас была система для мониторинга потребностей клиентов и уровня их удовлетворенности.

-Помогает создать команду, ориентированную на клиента - процесс сертификации объединяет всю команду, и поможет развивать бизнес, ориентированный на клиента.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Клиенттерді қанағаттандырудың және қайта қызмет алу үшін сізге оралудың жақсы тәсілі - ISO сертификатын алу.

Клиенттердің қанағаттанушылығын бағалайтын барлық кәсіпкерлер өз бизнесін Сертификаттау туралы ойлануы керек, өйткені сертификаттау:


-Шағымдарды басқаруды жақсартады-клиенттердің шағымдарын тіркеу жүйесін және тұрақты бағалауды қажет етеді.

-Өнімнің сапасын бақылауды және дәйектілігін арттырады

-Тұтынушылардың қажеттіліктерін бақылауды жақсартады-олардың қажеттіліктерін және қанағаттану деңгейін бақылау жүйесі болуын талап етеді.

-Клиентке бағытталған топ құруға көмектеседі-сертификаттау процесі бүкіл команданы біріктіреді.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

A good way to leave customers satisfied and come back to you for a repeat service is to get ISO certification.

All entrepreneurs who value customer satisfaction should consider certifying their business, because it:


-Improves complaint management —ISO requires a system for registering customer complaints.

-Improves quality control and product consistency

-Improves Customer Needs monitoring

-Helps to create a customer-oriented team - the certification process unites the entire team.

Made on
Tilda