TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Ежегодное Собрание ISO 2023
✅️Центральная тема этого года «Удовлетворение глобальных потребностей».Мероприятие дает возможность участвовать в конструктивном диалоге о наиболее насущных проблемах, стоящих перед нашей планетой сегодня, а также находить совместные решения.
Ежегодное собрание ISO является главным событием в мире для международного сообщества по стандартизации.

Это единственное в своем роде мероприятие, которое собирает экспертов и лидеров сообщества ISO, а также представителей правительства, промышленности и гражданского общества.

ISO и ее члены присоединяются к тем, кто творит мировые перемены, чтобы продемонстрировать, как международные стандарты помогают решать самые серьезные мировые проблемы.
ISO жыл сайынғы жиналысы Халықаралық стандарттау қауымдастығы үшін әлемдегі басты оқиға болып табылады.

Бұл ISO қауымдастығының сарапшылары мен көшбасшыларын, сондай-ақ Үкімет, өнеркәсіп және азаматтық қоғам өкілдерін біріктіретін бірегей оқиға.

Биылғы жылдың басты тақырыбы - "Жаһандық қажеттіліктерді қанағаттандыру". Іс-шара біздің планетамыздың алдында тұрған ең өзекті мәселелер туралы сындарлы диалогқа қатысуға, сондай-ақ бірлескен шешімдерді табуға мүмкіндік береді.

ISO және оның мүшелері халықаралық стандарттардың әлемдегі ең маңызды мәселелерді шешуге қалай көмектесетінін көрсету үшін әлемдік өзгерістер жасайтындарға қосылады.


_ _ _ _ _ _ _


Annual ISO Meeting is the main event in the world for the international standardization community.

This is a one-of-a-kind event that brings together experts and leaders of the ISO community, as well as representatives of government, industry and civil society.

The central theme of this year is "Meeting global needs".The event provides an opportunity to participate in a constructive dialogue about the most pressing problems facing our planet today, as well as to find joint solutions.

ISO and its members join those who create global changes to demonstrate how international standards help solve the world's most serious problems.
Made on
Tilda