TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Вебинар "Международный стандарт ISO 27001" 17 ноября 2023
Приглашаем вас принять участие в Бесплатном Вебинаре «Международный стандарт ІS0 27001: разработка внедрение и совершенствование Системы менеджмента информационной безопасности»

ISO 27001 как никогда актуален для любой компании в условиях современного мира киберугроз. Стандарт фокусируется на выявлении и оценке рисков для сохранности данных и впоследствии внедрения эффективных средств по снижению этих опасностей

Посетите наш вебинар и узнайте больше о ключевом стандарте по обеспечению безопасности для конфиденциальных данных - ISO 27001

Дата проведения: 17 ноября 2023 год
Для бесплатной регистрации заполните форму на сайте www.tqcsi.kz или напишите нa tqcsi.client@gmail.com
Сіздерді "ІЅ0 27001 халықаралық стандарты: ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесін әзірлеу енгізу және жетілдіру" тегін вебинарына қатысуға шақырамыз

ISO 27001 қазіргі киберқауіптер әлеміндегі кез келген компания үшін бұрынғыдан да өзекті. Стандарт деректерді сақтау үшін тәуекелдерді анықтауға және бағалауға және кейіннен осы қауіптерді азайту үшін тиімді құралдарды енгізуге бағытталған

Біздің вебинарға кіріп, құпия деректердің қауіпсіздігінің негізгі стандарты - ISO 27001 туралы көбірек біліңіз

Өтетін күні: 2023 жылғы 17 қараша
Тегін тіркелу үшін сайттағы нысанды толтырыңыз www.tqcsi.kz немесе жазыңыз tqcsi.client@gmail.com

_ _ _ _ _ _ _


We invite you to take part in the Free Webinar "International Standard IS0 27001: development, implementation and improvement of Information security Management System"

ISO 27001 is more relevant than ever for any company in the modern world of cyber threats. The standard focuses on identifying and assessing risks to data security and subsequently implementing effective means to reduce these hazards.

Visit our webinar and learn more about the key security standard for confidential data - ISO 27001

Date: November 17, 2023
To register for free, fill out the form on the website www.tqcsi .kz or write to tqcsi.client@gmail.com
Made on
Tilda